Cambodia

Nokor Reach

Share this:

Lyrics:

Cambodian:

Sūm buak devattā raksā mahā ksatr yoeṅ
Qoy pān ruṅ rẏaṅ ṭoy jăy maṅgal sirī suasdī
Yoeṅ khñuṃ braḥ qaṅg sūm jrak krom mláp braḥ Pāramī
Nai braḥ Narapatī vaṅs ksatrā ṭael sāṅ prāsād thma
Gráp graṅ ṭaen Khmaer purāṇ thkoeṅ thkān.

Prāsād sīlā kaṃpāṃṅ kaṇṭāl brai
Guar qoy sramai nẏk ṭál yas săktī Mahā Nagar
Jātī Khmaer ṭūc thma gáṅ vaṅs nau lqa rẏṅ pʹẏṅ jaṃhar
Yoeṅ sāṅghẏm bar bhăbv breṅ saṃṇāṅ rapás Kambujā
Mahā raṭṭh koet mān yūr qaṅveṅ hoey.

Gráp vatt qārām ḹ tae sū săbd dharm
Sūtr ṭoy aṃṇar raṃḹk guṇ buddh’sāsnā
Cūr yoeṅ jā qnak jẏa jâk smoḥ smăgr tām paep ṭūn dā
Gáṅ tae devattā nẏṅ juay jrom jraeṅ phgád phgaṅ prayojnå oy
Ṭál prades Khmaer jā Mahā Nagar.

English:

Heaven protects our King
And gives him happiness and glory
To reign over our souls and our destinies,
The one being, heir of the Sovereign builders,
Guiding the proud old Kingdom.

Temples are asleep in the forest
Remembering the glory of the grand kingdom
Like a rock the Khmer race is eternal.
Let us trust in the fate of Kampuchea
The empire which challenges the ages.

Songs rise up from the pagodas
To the glory of holy Buddhist faith.
Let us be faithful to our ancestors’ belief.
Thus heaven will lavish its bounty
Towards the ancient Khmer country,
The Grand Kingdom.

Details:

Composer:
F. Perruchot
Lyricist:
Chuon Nat
Date:
Adopted: 1941
Tags:
, ,

Embed it:

Put Nokor Reach on your website or blog by copying and pasting the code below: