Kiribati

Teirake Kaini Kiribati

Share this:

Lyrics:

Gilbertese:

Teirake kaini Kiribati, Anene ma te kakatonga,
Tauraoi nakon te mwioko, Ma ni buokia aomata.
Tauaninne n te raoiroi, Tangiria aomata nako.
Tauaninne n te raoiroi, Tangiria aomata.

Reken te kabaia ma te rau Ibuakoia kaain abara,
Bon reken te nano ae banin Ma te i-tangitangiri naba.
Ma ni wakina te kab’aia, Ma n neboa i eta abara.
Ma ni wakina te kab’aia, Ma n neboa abara.

Ti butiko ngkoe Atuara Kawakinira ao kairira Nakon taai aika i maira.
Buokira ni baim ae akoi.
Kakabaia ara Tautaeka Ma ake a makuri iai.
Kakabaia ara Tautaeka Ma aomata ni bane.

English:

Stand up, People of Kiribati! Sing with jubilation!
Prepare to accept responsibility And to help each other!
Be steadfastly righteous! Love all our people!
Be steadfastly righteous! Love all our people!

The attainment of contentment, And peace by our people
Will be achieved when all our hearts beat as one,
Love one another! Promote happiness and unity!
Love one another! Promote happiness and unity!

We beseech You, O God, To protect and lead us In the days to come.
Help us with Your loving hand.
Bless our Government and all our people!
Bless our Government and all our people!

Details:

Composer:
Uriam Tamuera Ioteba
Lyricist:
Uriam Tamuera Ioteba
Date:
Written, composed and adopted: 1979
Tags:
, ,

Embed it:

Put Teirake Kaini Kiribati on your website or blog by copying and pasting the code below: