People’s Republic of Romania

Te slăvim, Românie

Share this:

Lyrics:

Romanian:

Te slăvim, Românie, pământ părintesc
Mândre plaiuri sub cerul tău paşnic rodesc
E zdrobit al trecutului jug blestemat
Nu zadarnic, străbunii eroi au luptat
Astăzi noi împlinim visul lor minunat.

Chorus:
Puternică, liberă,
Pe soartă stăpână
Trăiască Republica
Populară Română

Înfrăţit fi-va veşnic al nostru popor
Cu poporul sovietic eliberator.
Leninismul ni-e far şi tărie si avânt
Noi urmăm cu credinţă Partidul ne-nfrânt,
Făurim socialismul pe-al ţării pământ.

Chorus

Noi uzine clădim, rodul holdei sporim
Vrem în pace cu orice popor să trăim
Dar duşmanii de-ar fi să ne calce în prag
Îi vom frânge în numele a tot ce ni-e drag
Înălţa-vom spre glorie al patriei steag

Chorus

English:

We glorify you, Romania, our Fatherland
Proud lands under your peaceful sky are yielding
The cursed yoke of the past is smashed
It was not in vain that our heroic ancestors fought;
Today we’re fulfilling their wonderful dream

Chorus:
Powerful, free,
Master of your fate
Long live the Romanian
People’s Republic!

May our people be forever brothers
With the liberator Soviet people
May Leninism be our lighthouse and force and momentum
We’re following with faith our invincible Party
We’re creating socialism on our country’s land.

Chorus

We’re building new factories, we’re increasing the yield of the land
We want to live in peace with all peoples
But if our enemies come to trample us
We will defeat them in the name of everything we love
And we will rise to glorify our Fatherland’s flag

Chorus

Details:

Composer:
Matei Socor
Lyricist:
Eugen Frunza, Dan Dan Deşliu
Date:
Adopted: 1953; Relinquished: 1977
Tags:
, , , ,

Embed it:

Put Te slăvim, Românie on your website or blog by copying and pasting the code below: