Romania

Deşteaptă-te, române!

Share this:

About:

Deșteaptă-te, române (usually translated as Awaken, Romanian) was written during the 1848 revolutions and quickly became a popular patriotic song. It was not adopted as national anthem until 1989, after the fall of Ceaușescu. However, From 1917 to 1918, and again from 1991 to 1994, the song was the national anthem of neighbouring Moldova.

Romania holds an annual National Anthem Day on July 29th.

Lyrics:

Romanian:

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soartă,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.

Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian.

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
“Viaţa-n libertate ori moarte” strigă toţi.

Preoţi, cu crucea-n frunte căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’pământ.

English:

Wake up, Romanian, from your deadly sleep
Into which you’ve been sunk by the barbaric tyrants
Now, or never, your fate renew,
To which your enemies will bow.

Now or never let’s give proof to the world
That in these veins still flows a Roman blood,
That in our chests we still maintain our pride in a name
The victor in his battles, the name of Trajan!

Watch on, shadows of highnesses, Mihai, Stefan, Corvinus,
The Romanian Nation, your great grandchildren,
With weapons in their arms, with your fire in their veins,
“Life in freedom or death!” shout all.

Priests, lead with your crucifixes! Because our army is Christian,
The motto is Liberty and its goal is holy,
Better to die in battle, in full glory,
Than to once again be slaves upon our ancient ground!

Details:

Composer:
Unknown
Lyricist:
Andrei Mureşanu
Date:
Written: 1848; Adopted: 1989
Tags:
, ,

Embed it:

Put Deşteaptă-te, române! on your website or blog by copying and pasting the code below: